Polisi Privasi Berkenaan dengan produk Quantum Metal

Saya berkomitmen untuk melindungi privasi pengguna saya. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana saya mengumpul, menggunakan, dan mendedahkan maklumat anda apabila anda menggunakan perkhidmatan saya. Dengan menggunakan perkhidmatan saya, anda bersetuju dengan amalan yang diterangkan dalam dasar ini.

Pengumpulan Maklumat

Saya mungkin mengumpul maklumat peribadi tertentu daripada anda apabila anda berinteraksi dengan laman web atau perkhidmatan saya. Maklumat ini mungkin termasuk nama, alamat e-mel, dan maklumat lain yang anda berikan secara sukarela kepada saya.

Penggunaan Maklumat

saya hanya akan menggunakan maklumat yang dikumpulkan untuk tujuan menyediakan anda dengan maklumat yang berkaitan dengan produk Quantum Metal. saya tidak akan berkongsi, menjual, atau mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda yang nyata, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Komunikasi

Dengan memberikan saya maklumat hubungan anda, anda bersetuju untuk menerima komunikasi daripada saya yang berkaitan dengan produk Quantum Metal. Komunikasi ini mungkin termasuk surat berita, kemas kini, atau bahan promosi. Jika anda ingin keluar daripada menerima komunikasi sedemikian, anda boleh melakukannya dengan mengikuti arahan yang diberikan dalam komunikasi tersebut.

Keselamatan

saya mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses yang tidak dibenarkan, kehilangan, atau penyalahgunaan.

Perubahan kepada Polisi Privasi

saya mungkin mengemaskini Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan dalam amalan saya atau atas sebab lain yang berkaitan dengan operasi, undang-undang, atau peraturan. Sebarang kemas kini kepada dasar akan dipaparkan di laman ini, dan tarikh terkini akan ditunjukkan di bahagian atas laman.

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Polisi Privasi ini atau cara saya mengendalikan maklumat peribadi anda, sila hubungi saya di me@irsyadilham.com

Tarikh terkini: 4 Ogos 2023